Challenge Armenia

CEL WYPRAWY:

Planowana wyprawa Challenge: Armenia ma  na celu dowiezienie książek polonijnym dzieciakom z Domu Polskiego w Giumrii (Armenia). Obszar ten jest jednym z biedniejszych, w i tak niezamożnej Armenii; Polonia mieszkająca w tej miejscowości i skupiona wokół Domu Polskiego jest jedną z mniejszych i tym samym nie mająca możliwości finansowych i logistycznych aby zapewnić swoim członkom materiały do kultywowania tradycji polskich.

Free counters!

PATRONI I PARTNERZY "CHALLENGE: ARMENIA"

patronat honorowy wyprawy

ZAPOWIEDZI: